ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เปิดให้บริการคัดถ่ายสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
เฉพาะคำพิพากษาที่ตัดสินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร.042 718 975 ต่อ 211 หรืออีเมล์ sknjc@coj.go.th