ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐
     เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายประสิทธิ์ รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางพิณเพ็ญ ธีระวัฒน์ ทวีนุช ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   


เอกสารแนบ