ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน “รำลึกวันสันติภาพ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมงาน “รำลึกวันสันติภาพ”
     เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายประสิทธิ์ รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิ์ประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน “รำลึกวันสันติภาพ” (ครั้งที่ ๖)  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์นายเตียง  ศิริขันธ์ (พลูโต) ทางเข้าถ้ำเสรีไทย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   


เอกสารแนบ