ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นายประสิทธิ์  รวมสิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  นายสงกรานต์  เข็มศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ นางสาวเพ็ญศรี  โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ศาล จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและกระบวนการในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในรูปธรรมให้มากที่สุด  ณ  ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 


เอกสารแนบ