ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการใช้มาตรการ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการใช้มาตรการ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒
     เมื่อวันที่  ๒๔ – ๒๖  กันยายน ๒๕๖๑  นายราชัญ  กวีกุล  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร และนางสาวรัตนา  จางจันทร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแนวทางการใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๑๓๒  ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)  ณ โรงแรมเวลคัม เวิล์ด บีช รีสอร์ท แอนด์สปา จอมเทียน  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี      


เอกสารแนบ