ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร (Welcome to Sakon Nakhon Juvenile and Family Court) - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน เทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2561
     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.39 นาฬิกา  นายราชัญ  กวีกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาล “ถือศีล กินเจ” ประจำปี 2561  ณ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร
ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


เอกสารแนบ